Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2017. godini, dajemo u nastavku:

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS Podatak o bruto zaradi
objavljen u „Sl. glasniku RS“, br.
od 1.01.2017. do 31.01.2017. 315.305 (5 x 63.061) 105/16
od 1.02.2017. do 28.02.2017. 368.205 (5 x 73.641) 5/17
od 1.03.2017. do 31.03.2017. 286.155 (5 x 57.231) 13/17
od 1.04.2017. do 30.04.2017. 324.235 (5 x 64.847) 29/17
od 1.05.2017. do 31.05.2017. 328.475 (5 x 65.695) 40/17
od 1.06.2017. do 30.06.2017. 341.230 (5 x 68.246) 52/17
od 1.07.2017. do 31.07.2017. 324.300 (5 x 64.860) 63/17
od 1.08.2017. do 31.08.2017. 339.285 (5 x 67.857) 72/17
od 1.09.2017. do 30.09.2017. 331.255 (5 x 66.251) 79/17
od 1.10.2017. do 31.10.2017. 325.470 (5 x 65.094) 87/17
od 1.11.2017. do 30.11.2017. 332.190 (5 x 66.438) 96/17
od 1.12.2017. do 31.12.2017. 323.010 (5 x 64.602) 106/17

Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).