Od 01.07.2018. godine stupa na snagu nova primena zakona o porodiljskom odsustvu. Sva porodiljska odsustva sa doznakama koja se dobiju od lekara do 30.06.2018. godine obračunavaju se i predaju po starom. A sva porodiljska koja se otvore od 01.07.2018 godine idu po novom pravilniku.

Obrazloženje:
Porodilja otvori porodiljsko 07.07.2018. godine podnosi samo zahtev za porodiljsko, doznaku, rešenje poslodavca o porodiljskom odsustvu i tekući račun.
Donosice se 2 rešenja – jedno privremeno i jedno konačno
Privremeno rešenje se donosi na 3 meseca pa konačno na 9 ili više.
Međutim ako je porodilja radila kod poslodavca samo 6 meseci tu će biti problem oko obračuna a na štetu porodiljama.
Prva tri meseca isplaćivaće se minimalac ako je bila na minimalcu, a za preostali deo od 6 meseci se obračunava tako što se 6 meseci deli sa 18 i dobijeni prosek se isplaćuje.

Na sajtu sekretarijata za socijalnu i dečiju zaštitu postoje dva zahteva za podnošenje porodiljskog odsustva:

1. Zahtev je za porodilje sa redovnim zaposlenjem
2. Zahtev je za ostale naknade

Prvi zahtev popunjavaju porodilje koje su bile u radnom odnosu i koje su i dalje u radnom odnosu dok drugi zahtev popunjavaju porodilje koje su imale naknadu autorski honorar, privremeni povremeni, ugovor o delu i preduzetnici koji su vlasnici radnji.

Ovde je LINK  za zahteve i zahtevi se nalaze pri dnu stranice

Porodilja dostavalja sledecu dokumentaciju koja je potrebna

1-rešenje poslodavca o korišćenju porodiljskog odsustva sa rada radi nege deteta
2-doznaku za porodiljsko o početku bolovanja
3-prvu doznaku koja je išla na teret republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
4-fotokopiju tekućeg računa
5-zahtev za porodiljsko redovan rad (zaposlene porodilje)
6-zahtev za porodiljsko ostali ( vlasnici, autorki honorari, dopunski rad, ugovor o delu)

Poštovani, ovaj sajt služi za objašnjenje i pomoć svim fizičkim i pravnim licima. Na sajtu nećemo oglašavati vaša nezadovoljstva u smislu države i državnih organa kao ni omalovažavanje bilo koga. Mi kao agencija se trudimo da svima pomognemo kako bi shvatili novi zakon. Kao i svi vi, mi se nadamo da će država uvideti propuste u novom zakonu i iste ispraviti.

VAŽNO OBAVEŠTENJE:

Poštovani,
Izvinjavamo se na grešci saveta koje smo davali do sada na našim upitima posle prečišćenog teksta i konsultacije sa sekretarijatom dobili smo tačnu informaciju da u prosek neće ulaziti trudničko bolovanje koje je išlo na teret republičkog fonda za zdravstveno osiguranje nego samo prvi mesec bolovanja koji je ostvaren kod poslodavca pa u nazad 18 meseci, kao i da je tačno da će u prosek ulaziti ukoliko je bilo porodiljsko bolovanje u tih 18 meseci.
Hvala na razumevanju.
S’poštovanjem,
Agencija M&S


Poštovani,
Zbog velikog broja upita, molimo vas da prvo pregledate da li već postoji odgovor na Vaše pitanje u komentarima. Ukoliko ne postoji telefon 011/244 13 52 za odgovore svakog dana od 15 do 16 casova .
Hvala na razumevanju.
S’poštovanjem,
Agencija M&S