Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Pregled NAJNIŽIH OSNOVICA za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2017. godini (po periodima) dajemo u nastavku:

Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne
osnovice doprinosa
„Sl. glasnik RS“, br.
1 2 3
od 1.11.2016. do 31.01.2017. 22.204 (35% od 63.441) 88/2016
od 1.02.2017. do 30.04.2017. 23.229 (35% od 66.368) 7/2017
od 1.05.2017. do 31.07.2017. 21.906 (35% od 62.588) 41/2017
od 1.08.2017. do 31.10.2017. 23.446 (35% od 66.989) 73/2017
od 1.11.2017. do 31.01.2018. 23.074 (35% od 65.927) 96/2017

Podatke o najnižoj osnovici za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje redovno objavljujemo u časopisu