Novine od Novembra

October 23rd, 2017|0 Comments

Od novembra agencija uvodi otvaranja i preduzeća u sklopu usluga. Do sada smo vršili registracije preduzetnika a od sada i otvaranja preduzeća po pristupačnim cenama. Predlog agencije [...]

Najava o izmeni pdv-a

October 20th, 2017|0 Comments

Početkom primene Pravilnika o evidenciji PDV stavljaju se van snage stari pravilnici o evidenciji (stari pravilnik iz 2012. godine koji je u primeni do 31.12.2017. godine i [...]

Najviša mesečna osnovica doprinosa

August 30th, 2017|0 Comments

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - "Sl. glasnik RS", [...]

Najniža mesečna osnovica doprinosa

August 29th, 2017|0 Comments

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", [...]

Poreska olaksica na zaradu

July 2nd, 2015|0 Comments

Shodno članu 12a Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, [...]

KONTAKTIRAJTE NAS

Naši stručnjaci su na raspolaganju da vam pomognu i da vas informišu o svakom aspektu vaše teme.

KLIKNITE OVDE